Discussion:
SMath Studio - chyba problem z glibc
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
szopen
2023-12-03 17:52:07 UTC
Permalink
Jest aplikacja SMath Studio:

https://smath.com/en-US/Files/Download/H6hBX/SMathStudioDesktop.1_0_8348.x86_64.ubuntu-22_04.glibc2.35.AppImage

stąd:

https://smath.com/en-US/view/SMathStudio/download/

Jak widać w linku skompilowana z glibc2.35 i dystrybuowana jako
appimage. W moim systemie (Ubuntu 23.04) mam glibc 2.37.
Myślałem, że appimage po to wszystko linkuje, żeby takie zależności nie
stanowiły problemu, ale chyba jednak stanowi, bo tej aplikacji nie mogę
uruchomić. Przy starcie jej wyjątek:

Unhandled Exception:
System.TypeInitializationException: The type initializer for
'System.Windows.Forms.XplatUI' threw an exception. --->
System.TypeInitializationException: The type initializer for
'System.Drawing.GDIPlus' threw an exception. --->
System.DllNotFoundException: libgdiplus.so.0 assembly:<unknown assembly>
type:<unknown type> member:(null)
at (wrapper managed-to-native)
System.Drawing.GDIPlus.GdiplusStartup(ulong&,System.Drawing.GdiplusStartupInput&,System.Drawing.GdiplusStartupOutput&)
at System.Drawing.GDIPlus..cctor () [0x000d4] in
<728fbd68fe594062895e1f819791e76a>:0

Czy to problem z glibc nie mam pewności, ale wywnioskowałem to z
googlowania.

Czy jest sposób by to uruchomić?
--
szopen
Nemrod
2023-12-04 13:46:19 UTC
Permalink
Post by szopen
https://smath.com/en-US/Files/Download/H6hBX/SMathStudioDesktop.1_0_8348.x86_64.ubuntu-22_04.glibc2.35.AppImage
System.TypeInitializationException: The type initializer for
'System.Windows.Forms.XplatUI' threw an exception. --->
System.TypeInitializationException: The type initializer for
'System.Drawing.GDIPlus' threw an exception. --->
System.DllNotFoundException: libgdiplus.so.0 (...)
Czy jest sposób by to uruchomić?
U mnie na Kubuntu 22.04 działa. Tutaj widać, że brak libgdiplus.

Spróbuj tak:
sudo apt install libgdiplus

I jeszcze raz spróbuj odpalić. Daj znać czy pomogło.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-04 19:38:09 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
https://smath.com/en-US/Files/Download/H6hBX/SMathStudioDesktop.1_0_8348.x86_64.ubuntu-22_04.glibc2.35.AppImage
U mnie na Kubuntu 22.04 działa. Tutaj widać, że brak libgdiplus.
sudo apt install libgdiplus
I jeszcze raz spróbuj odpalić. Daj znać czy pomogło.
Miałem już zainstalowane:

libgdiplus is already the newest version (6.1+dfsg-1build1).

Ten image ma nawet w nazwie 22.04, więc nic dziwnego, że nie działa,
przypomnę, że ja mam Ubuntu 23.
Jakieś inne pomysły?
--
szopen
Nemrod
2023-12-04 21:13:00 UTC
Permalink
Post by szopen
(...)
libgdiplus is already the newest version (6.1+dfsg-1build1).
Ten image ma nawet w nazwie 22.04, więc nic dziwnego, że nie działa,
przypomnę, że ja mam Ubuntu 23.
Jakieś inne pomysły?
Problem jest w tym, że albo nie masz libgdiplus, albo masz
niekompatybilną wersję 32 bitową zamiast 64.

Aby się o tym przekonać, sprawdź co zwraca:
ldd /usr/lib/libgdiplus.so.0
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-06 07:10:40 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
(...)
libgdiplus is already the newest version (6.1+dfsg-1build1).
Ten image ma nawet w nazwie 22.04, więc nic dziwnego, że nie działa, przypomnę, że ja mam Ubuntu 23.
Jakieś inne pomysły?
Problem jest w tym, że albo nie masz libgdiplus, albo masz
niekompatybilną wersję 32 bitową zamiast 64.
ldd /usr/lib/libgdiplus.so.0
ldd /usr/lib/libgdiplus.so.0
linux-vdso.so.1 (0x00007ffd885da000)
libpangocairo-1.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f8991065000)
libpango-1.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpango-1.0.so.0 (0x00007f8990ffb000)
libgobject-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f8990f9a000)
libglib-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x00007f8990e53000)
libharfbuzz.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0 (0x00007f8990d6b000)
libcairo.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcairo.so.2 (0x00007f8990c42000)
libjpeg.so.8 => /lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8 (0x00007f8990bbf000)
libtiff.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.6 (0x00007f8990b31000)
libgif.so.7 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgif.so.7 (0x00007f8990b26000)
libpng16.so.16 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16 (0x00007f8990aee000)
libX11.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 (0x00007f89909b0000)
libexif.so.12 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexif.so.12 (0x00007f8990960000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f8990877000)
libfontconfig.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0x00007f8990829000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f8990600000)
libpangoft2-1.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f899080f000)
libgio-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0 (0x00007f899042e000)
libfribidi.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfribidi.so.0 (0x00007f8990411000)
libthai.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libthai.so.0 (0x00007f8990406000)
libffi.so.8 => /lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.8 (0x00007f89903fb000)
libpcre2-8.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x00007f8990361000)
libfreetype.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0x00007f8990297000)
libgraphite2.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3 (0x00007f8990270000)
libpixman-1.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpixman-1.so.0 (0x00007f89901c4000)
libxcb-shm.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-shm.so.0 (0x00007f8990806000)
libxcb.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1 (0x00007f899019a000)
libxcb-render.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-render.so.0 (0x00007f899018c000)
libXrender.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libXrender.so.1 (0x00007f899017f000)
libXext.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6 (0x00007f8990168000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f899014a000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f899111f000)
libwebp.so.7 => /lib/x86_64-linux-gnu/libwebp.so.7 (0x00007f89900db000)
libzstd.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1 (0x00007f8990027000)
liblzma.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5 (0x00007f898fff5000)
libLerc.so.4 => /lib/x86_64-linux-gnu/libLerc.so.4 (0x00007f898ff70000)
libjbig.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0 (0x00007f898ff5d000)
libdeflate.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdeflate.so.0 (0x00007f898ff4a000)
libexpat.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1 (0x00007f898ff1f000)
libgmodule-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f898ff18000)
libmount.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libmount.so.1 (0x00007f898fed4000)
libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x00007f898fea5000)
libdatrie.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdatrie.so.1 (0x00007f898fe9c000)
libbrotlidec.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlidec.so.1 (0x00007f898fe8f000)
libXau.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6 (0x00007f898fe89000)
libXdmcp.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0x00007f898fe81000)
libstdc++.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f898fc00000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f898fbdc000)
libblkid.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libblkid.so.1 (0x00007f898fba5000)
libbrotlicommon.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f898fb82000)
libbsd.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0 (0x00007f898fb6d000)
libmd.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libmd.so.0 (0x00007f898fe70000)
--
szopen
Nemrod
2023-12-06 12:24:47 UTC
Permalink
Post by szopen
Post by Nemrod
ldd /usr/lib/libgdiplus.so.0
linux-vdso.so.1 (0x00007ffd885da000)
(...)
A spróbuj to usunąć:
sudo apt-get remove libgdiplus

I odpal SMath, pokaż komunikaty.
Jeżeli nadal się nie odpala,
to spróbuj ponownie zainstalować libgdiplus,
i sprawdź czy nadal nie działa.

Poza tym pytanie podstawowe, czy instalowałeś,
kombinowałeś coś z tym softem Mono, czy tylko, jak ja,
chmod +x na SMath*Appimage?
U mnie na Kubuntu w ogóle nie mam libgdiplus i działa.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-06 17:19:48 UTC
Permalink
Post by Nemrod
 > ldd /usr/lib/libgdiplus.so.0
linux-vdso.so.1 (0x00007ffd885da000)
(...)
sudo apt-get remove libgdiplus
I odpal SMath, pokaż komunikaty.
Po odinstalowaniu ten sam komunikat:

Unhandled Exception:
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Forms.XplatUI' threw an exception. --->
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Drawing.GDIPlus' threw an exception. --->
System.DllNotFoundException: libgdiplus.so.0 assembly:<unknown assembly> type:<unknown type> member:(null)
at (wrapper managed-to-native)
System.Drawing.GDIPlus.GdiplusStartup(ulong&,System.Drawing.GdiplusStartupInput&,System.Drawing.GdiplusStartupOutput&)
at System.Drawing.GDIPlus..cctor () [0x000d4] in <728fbd68fe594062895e1f819791e76a>:0
--- End of inner exception stack trace ---
at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_generic_class_init(intptr)
at System.Drawing.Graphics.FromHdcInternal (System.IntPtr hdc) [0x00000] in <728fbd68fe594062895e1f819791e76a>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (System.IntPtr display_handle) [0x0007e] in
<a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00077] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x0001c] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x000e3] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00006] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at .. (System.String[] ) [0x0002d] in <303e7d1bbb444cb4b506d9c12f946d28>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: The type initializer for
'System.Windows.Forms.XplatUI' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for
'System.Drawing.GDIPlus' threw an exception. ---> System.DllNotFoundException: libgdiplus.so.0 assembly:<unknown
assembly> type:<unknown type> member:(null)
at (wrapper managed-to-native)
System.Drawing.GDIPlus.GdiplusStartup(ulong&,System.Drawing.GdiplusStartupInput&,System.Drawing.GdiplusStartupOutput&)
at System.Drawing.GDIPlus..cctor () [0x000d4] in <728fbd68fe594062895e1f819791e76a>:0
--- End of inner exception stack trace ---
at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_generic_class_init(intptr)
at System.Drawing.Graphics.FromHdcInternal (System.IntPtr hdc) [0x00000] in <728fbd68fe594062895e1f819791e76a>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (System.IntPtr display_handle) [0x0007e] in
<a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00077] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x0001c] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x000e3] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00006] in <a3daa9b84fd241a497578a25f68bc3c7>:0
at .. (System.String[] ) [0x0002d] in <303e7d1bbb444cb4b506d9c12f946d28>:0
Restoring environment...
Post by Nemrod
Jeżeli nadal się nie odpala,
to spróbuj ponownie zainstalować libgdiplus,
i sprawdź czy nadal nie działa.
Po ponownym zainstalowaniu komunikat pozostaje niewzruszony, jest ten sam.
Post by Nemrod
Poza tym pytanie podstawowe, czy instalowałeś,
kombinowałeś coś z tym softem Mono, czy tylko, jak ja,
chmod +x na SMath*Appimage?
Nic nie kombinowałem, tylko odpalałem.
Post by Nemrod
U mnie na Kubuntu w ogóle nie mam libgdiplus i działa.
Moje komunikaty też świadczą o tym, że jego obecność w systemie jest bez znaczenia. Być może z racji tego, że to
AppImage, że ma w sobie te zależności.
--
szopen
Nemrod
2023-12-06 19:12:25 UTC
Permalink
Post by szopen
Post by Nemrod
Poza tym pytanie podstawowe, czy instalowałeś,
kombinowałeś coś z tym softem Mono, czy tylko, jak ja,
chmod +x na SMath*Appimage?
Nic nie kombinowałem, tylko odpalałem.
A sprawdź co zwraca:
mono --version

Jeżeli coś dostaniesz, to musisz usunąć cały ten soft mono,
a jeżeli tego nie ma, to zostaje ci usunięcie libgdiplus
i skompilowanie libgdiplus ze źródeł na GitHubie. Wtedy
dowiesz się co jest źle. Prawdopodobnie brakuje jakichś
bibliotek i dlatego dostajesz ten błąd.
Post by szopen
Post by Nemrod
U mnie na Kubuntu w ogóle nie mam libgdiplus i działa.
Moje komunikaty też świadczą o tym, że jego obecność w systemie jest bez
znaczenia. Być może z racji tego, że to AppImage, że ma w sobie te
zależności.
Problem jest, że skądś miałeś libgdiplus, a jest to część projektu Mono.
Sprawdziłem, że nawet na Slackware 15.0 SMath odpala się bezproblemowo.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-07 07:07:57 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
Post by Nemrod
Poza tym pytanie podstawowe, czy instalowałeś,
kombinowałeś coś z tym softem Mono, czy tylko, jak ja,
chmod +x na SMath*Appimage?
Nic nie kombinowałem, tylko odpalałem.
mono --version
Mam mono, zgaduję, że zainstalowane przy okazji edytora graficznego Pinta, który jest napisany w C#.
Post by Nemrod
Jeżeli coś dostaniesz, to musisz usunąć cały ten soft mono,
a jeżeli tego nie ma, to zostaje ci usunięcie libgdiplus
i skompilowanie libgdiplus ze źródeł na GitHubie. Wtedy
dowiesz się co jest źle. Prawdopodobnie brakuje jakichś
bibliotek i dlatego dostajesz ten błąd.
Czy da się to inaczej rozwiązać niż usuwając mono? Bo jednak Pinty używam i potrzebuję.
Być może jeszcze inny soft korzysta z mono, nie wiem, bo system jest kilkuletni i mam w nim sporo poinstalowanych
rzeczy, to mój roboczy desktop.
Post by Nemrod
Post by szopen
Post by Nemrod
U mnie na Kubuntu w ogóle nie mam libgdiplus i działa.
Moje komunikaty też świadczą o tym, że jego obecność w systemie jest bez znaczenia. Być może z racji tego, że to
AppImage, że ma w sobie te zależności.
Problem jest, że skądś miałeś libgdiplus, a jest to część projektu Mono.
Sprawdziłem, że nawet na Slackware 15.0 SMath odpala się bezproblemowo.
Jak się nie da nic sensownego z tym zrobić to będę używał w wirtualce, mam ich kilka, w tym Linuksy także.
--
szopen
Nemrod
2023-12-07 11:36:54 UTC
Permalink
Post by szopen
Mam mono, zgaduję, że zainstalowane przy okazji edytora graficznego
Pinta, który jest napisany w C#.
Czyli w końcu doszliśmy.
Post by szopen
Czy da się to inaczej rozwiązać niż usuwając mono? Bo jednak Pinty
używam i potrzebuję.
Jeżeli masz mono, to instaluj z drugiego linka:

https://smath.com/en-US/Files/Download/Lw2xA/SMathStudioDesktop.1_0_8348.Mono.tar.gz

Daj znać czy działa.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-07 14:03:50 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Czyli w końcu doszliśmy.
Post by szopen
Czy da się to inaczej rozwiązać niż usuwając mono? Bo jednak Pinty używam i potrzebuję.
https://smath.com/en-US/Files/Download/Lw2xA/SMathStudioDesktop.1_0_8348.Mono.tar.gz
Daj znać czy działa.
./smathstudio_desktop_mono
Unhandled Exception:
System.TypeLoadException: Could not load type of field '.:' (4) due to: Could not load file or assembly
'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies.
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type of field '.:' (4) due to: Could not
load file orassembly 'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of
its dependencies.
--
szopen
Nemrod
2023-12-07 14:25:26 UTC
Permalink
Post by Nemrod
./smathstudio_desktop_mono
Could not load file or assembly 'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0,
(...)
Chyba to mono też masz wybrakowane.
Spróbuj doinstalować:

sudo apt-get install libmono-winforms2.0-cil
sudo apt-get install gtk2-engines-pixbuf

I odpal jeszcze raz ten skrypt.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-07 15:20:51 UTC
Permalink
Post by Nemrod
 > ./smathstudio_desktop_mono
System.TypeLoadException: Could not load type of field '.:' (4) due to: Could not load file or assembly
'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, (...)
Chyba to mono też masz wybrakowane.
sudo apt-get install libmono-winforms2.0-cil
sudo apt-get install gtk2-engines-pixbuf
Hmm... Dzięki za cierpliwość i poproszę o więcej ;-)
Post by Nemrod
sudo apt-get install libmono-winforms2.0-cil
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet libmono-winforms2.0-cil nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
Jednak następujące pakiety go zastępują:
mono-devel

E: Pakiet libmono-winforms2.0-cil nie ma kandydata do instalacji
Post by Nemrod
sudo apt-get install gtk2-engines-pixbuf
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
gtk2-engines-pixbuf is already the newest version (2.24.33-2ubuntu2).
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
ca-certificates-mono cli-common gtk-sharp2-gapi libglade2-0 libglib2.0-cil libglib2.0-cil-dev libjs-xmlextras
libmono-2.0-dev
libmono-accessibility4.0-cil libmono-btls-interface4.0-cil libmono-cairo4.0-cil libmono-cecil-private-cil
libmono-codecontracts4.0-cil libmono-compilerservices-symbolwriter4.0-cil libmono-corlib4.5-cil libmono-corlib4.5-dll
libmono-cscompmgd0.0-cil libmono-csharp4.0c-cil libmono-custommarshalers4.0-cil libmono-data-tds4.0-cil libmono-db2-1.0-cil
libmono-debugger-soft4.0a-cil libmono-i18n-cjk4.0-cil libmono-i18n-mideast4.0-cil libmono-i18n-other4.0-cil
libmono-i18n-rare4.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil libmono-i18n4.0-all libmono-i18n4.0-cil libmono-ldap4.0-cil
libmono-management4.0-cil libmono-messaging-rabbitmq4.0-cil libmono-messaging4.0-cil libmono-microsoft-build-engine4.0-cil
libmono-microsoft-build-framework4.0-cil libmono-microsoft-build-tasks-v4.0-4.0-cil
libmono-microsoft-build-utilities-v4.0-4.0-cil libmono-microsoft-build4.0-cil libmono-microsoft-csharp4.0-cil
libmono-microsoft-visualc10.0-cil libmono-parallel4.0-cil libmono-peapi4.0a-cil libmono-posix4.0-cil libmono-rabbitmq4.0-cil
libmono-relaxng4.0-cil libmono-security4.0-cil libmono-sharpzip4.84-cil libmono-simd4.0-cil libmono-smdiagnostics0.0-cil
libmono-sqlite4.0-cil libmono-system-componentmodel-composition4.0-cil libmono-system-componentmodel-dataannotations4.0-cil
libmono-system-configuration-install4.0-cil libmono-system-configuration4.0-cil libmono-system-core4.0-cil
libmono-system-data-datasetextensions4.0-cil libmono-system-data-entity4.0-cil libmono-system-data-linq4.0-cil
libmono-system-data-services-client4.0-cil libmono-system-data4.0-cil libmono-system-deployment4.0-cil
libmono-system-dynamic4.0-cil libmono-system-enterpriseservices4.0-cil libmono-system-identitymodel-selectors4.0-cil
libmono-system-identitymodel4.0-cil libmono-system-io-compression-filesystem4.0-cil libmono-system-io-compression4.0-cil
libmono-system-json-microsoft4.0-cil libmono-system-json4.0-cil libmono-system-ldap-protocols4.0-cil
libmono-system-ldap4.0-cil libmono-system-management4.0-cil libmono-system-net-http-formatting4.0-cil
libmono-system-net-http-webrequest4.0-cil libmono-system-net-http4.0-cil libmono-system-net4.0-cil
libmono-system-numerics-vectors4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil libmono-system-reactive-core2.2-cil
libmono-system-reactive-debugger2.2-cil libmono-system-reactive-experimental2.2-cil
libmono-system-reactive-interfaces2.2-cil
libmono-system-reactive-linq2.2-cil libmono-system-reactive-observable-aliases0.0-cil
libmono-system-reactive-platformservices2.2-cil libmono-system-reactive-providers2.2-cil
libmono-system-reactive-runtime-remoting2.2-cil libmono-system-reactive-windows-threading2.2-cil
libmono-system-reflection-context4.0-cil libmono-system-runtime-caching4.0-cil
libmono-system-runtime-durableinstancing4.0-cil libmono-system-runtime-serialization-formatters-soap4.0-cil
libmono-system-runtime-serialization4.0-cil libmono-system-security4.0-cil libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil
libmono-system-threading-tasks-dataflow4.0-cil libmono-system-transactions4.0-cil
libmono-system-web-applicationservices4.0-cil libmono-system-web-http4.0-cil libmono-system-web-mobile4.0-cil
libmono-system-web-razor2.0-cil libmono-system-web-regularexpressions4.0-cil libmono-system-windows4.0-cil
libmono-system-workflow-activities4.0-cil libmono-system-workflow-componentmodel4.0-cil
libmono-system-workflow-runtime4.0-cil libmono-system-xaml4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil
libmono-system4.0-cil libmono-tasklets4.0-cil libmono-webbrowser4.0-cil libmono-webmatrix-data4.0-cil
libmono-windowsbase4.0-cil libmono-xbuild-tasks4.0-cil libmonosgen-2.0-dev libnunit-core-interfaces2.6.3-cil
libnunit-core2.6.3-cil libnunit-framework2.6.3-cil libnunit-mocks2.6.3-cil mono-4.0-gac mono-csharp-shell mono-gac mono-mcs
mono-runtime mono-runtime-common mono-runtime-sgen mono-xbuild monodoc-base
Aby je usunąć należy użyć "sudo apt autoremove".
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.
--
szopen
Nemrod
2023-12-07 15:36:36 UTC
Permalink
Post by szopen
Post by Nemrod
 > ./smathstudio_desktop_mono
Hmm... Dzięki za cierpliwość i poproszę o więcej ;-)
Post by Nemrod
sudo apt-get install libmono-winforms2.0-cil
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet libmono-winforms2.0-cil nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się
do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
mono-devel
Próbujemy dalej:

sudo apt-get install mono-reference-assemblies-2.0 mono-devel
libmono-cil-dev

I sprawdź czy ten skrypt się odpala.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-07 17:03:45 UTC
Permalink
Post by szopen
 > ./smathstudio_desktop_mono
Hmm... Dzięki za cierpliwość i poproszę o więcej ;-)
 > sudo apt-get install libmono-winforms2.0-cil
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet libmono-winforms2.0-cil nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
mono-devel
Tak jest o7
sudo apt-get install mono-reference-assemblies-2.0 mono-devel libmono-cil-dev
I sprawdź czy ten skrypt się odpala.
sudo apt-get install mono-reference-assemblies-2.0 mono-devel libmono-cil-dev
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet mono-reference-assemblies-2.0 nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
Jednak następujące pakiety go zastępują:
mono-devel

E: Pakiet mono-reference-assemblies-2.0 nie ma kandydata do instalacji
./smathstudio_desktop_mono
Unhandled Exception:
System.TypeLoadException: Could not load type of field '.:' (4) due to: Could not load file or assembly
'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies.
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type of field '.:' (4) due to: Could not
load file orassembly 'System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of
its dependencies.
--
szopen
Nemrod
2023-12-07 17:35:05 UTC
Permalink
Post by szopen
(...)
mono-devel
E: Pakiet mono-reference-assemblies-2.0 nie ma kandydata do instalacji
A teraz?:

sudo apt-get install mono-devel
sudo apt-get install mono-complete

Jeżeli teraz nie pójdzie, to znaczy, że jest jakiś konflikt wersji
w tym sofcie mono z SMath. Czyli jest tylko opcja usunięcia
mono albo odpalanie smath na virtualce.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-07 17:49:38 UTC
Permalink
Post by Nemrod
(...)
mono-devel E: Pakiet mono-reference-assemblies-2.0 nie ma kandydata do instalacji
Jest progres! :-)
Post by Nemrod
sudo apt-get install mono-devel
Już po tym zaczęło startować, pojawił się splashscreen "Made in Russia", ale w logu wywaliło ogromny log z callstackiem
i masą danych, początek jest taki:


(mono-sgen:61395): Gtk-WARNING **: 18:43:55.244: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
[xcb] Too much data requested from _XRead
[xcb] This is most likely caused by a broken X extension library
[xcb] Aborting, sorry about that.
mono-sgen: ../../src/xcb_io.c:833: _XRead: Warunek zapewnienia `!xcb_xlib_too_much_data_requested' nie został spełniony.

=================================================================
Native Crash Reporting
=================================================================
Got a SIGABRT while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
used by your application.
=================================================================

=================================================================
Native stacktrace:
=================================================================
0x55f79504eb05 - /usr/bin/mono-sgen : (null)
0x55f794d4fb62 - /usr/bin/mono-sgen : (null)
0x55f794d9c41c - /usr/bin/mono-sgen : (null)
0x7f18b023c460 - /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : (null)
0x7f18b029152b - /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : pthread_kill
0x7f18b023c3b6 - /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : gsignal
0x7f18b022287c - /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : abort
0x7f18b022279b - /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : (null)
0x7f18b0233b66 - /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : (null)
0x7f18ac300a45 - /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 : _XRead
0x7f18ac300c85 - /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 : _XRead32
0x7f18ac2e5e4c - /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 : XListFontsWithInfo
0x7f18ac33adec - /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 : (null)
0x7f18ac2f13cf - /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 : XCreateOC
0x7f18ac2e64c9 - /lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 : XCreateFontSet
0x40b5b567 - Unknown

potem różne rzeczy typu callstacki kolejnych wątków i na końcu:


=================================================================
Managed Stacktrace:
=================================================================
at <unknown> <0xffffffff>
at System.Windows.Forms.X11Keyboard:XCreateFontSet <0x000d6>
at System.Windows.Forms.X11Keyboard:CreateOverTheSpotXic <0x000e7>
at System.Windows.Forms.X11Keyboard:CreateXic <0x0011b>
at System.Windows.Forms.X11Keyboard:CreateXicForWindow <0x00053>
at System.Windows.Forms.X11Keyboard:FocusIn <0x000c3>
at System.Windows.Forms.XplatUIX11:SetFocus <0x000ef>
at System.Windows.Forms.XplatUI:SetFocus <0x0003c>
at System.Windows.Forms.ContainerControl:SendControlFocus <0x000bf>
at System.Windows.Forms.ContainerControl:SendControlFocus <0x00083>
at System.Windows.Forms.MdiClient:SendFocusToActiveChild <0x0004f>
at System.Windows.Forms.MdiClient:SendFocusToActiveChild <0x00073>
at System.Windows.Forms.Form:Activate <0x0007f>
at SMath.UI.Desktop.Solver.MainForm: <0x00037>
at System.Windows.Forms.Form:OnLoad <0x0009b>
at System.Windows.Forms.Form:OnLoadInternal <0x00093>
at System.Windows.Forms.Form:OnCreateControl <0x00073>
at System.Windows.Forms.Control:CreateControl <0x00157>
at System.Windows.Forms.Control:WmShowWindow <0x0014f>
at System.Windows.Forms.Control:WndProc <0x002ef>
at System.Windows.Forms.ScrollableControl:WndProc <0x00033>
at System.Windows.Forms.ContainerControl:WndProc <0x00073>
at System.Windows.Forms.Form:WndProc <0x0027b>
at ControlWindowTarget:OnMessage <0x0003c>
at ControlNativeWindow:WndProc <0x00052>
at System.Windows.Forms.NativeWindow:WndProc <0x0038b>
at System.Windows.Forms.XplatUIX11:SendMessage <0x004a7>
at System.Windows.Forms.XplatUIX11:MapWindow <0x00208>
at System.Windows.Forms.XplatUIX11:CreateWindow <0x00e63>
at System.Windows.Forms.XplatUI:CreateWindow <0x0003c>
at System.Windows.Forms.NativeWindow:CreateHandle <0x00057>
at System.Windows.Forms.Control:CreateHandle <0x00095>
at System.Windows.Forms.Form:CreateHandle <0x00043>
at System.Windows.Forms.Control:CreateControl <0x000a3>
at System.Windows.Forms.Control:SetVisibleCore <0x000d3>
at System.Windows.Forms.Form:SetVisibleCore <0x0038f>
at System.Windows.Forms.Control:set_Visible <0x0004b>
at System.Windows.Forms.Control:set_Visible <0x00083>
at System.Windows.Forms.Application:RunLoop <0x003d7>
at System.Windows.Forms.Application:Run <0x0007f>
at System.Windows.Forms.Application:Run <0x0004f>
at .: <0x0023b>
at <Module>:runtime_invoke_void_object <0x00091>
=================================================================
Post by Nemrod
sudo apt-get install mono-complete
Gdy to instalowałem w logu apt pojawiło się na czerwono:

Failed to stop mono-xsp4.service: Unit mono-xsp4.service not loaded.

Ale instalacja przeszła. Nie wiem czy ta usługa jest ważna tu, ale piszę na wszelki.
Post by Nemrod
Jeżeli teraz nie pójdzie, to znaczy, że jest jakiś konflikt wersji
w tym sofcie mono z SMath. Czyli jest tylko opcja usunięcia
mono albo odpalanie smath na virtualce.
Jeszcze walczymy?
--
szopen
Nemrod
2023-12-07 18:16:02 UTC
Permalink
Post by szopen
Failed to stop mono-xsp4.service: Unit mono-xsp4.service not loaded.
(...)
Jeszcze walczymy?
Jeszcze :) Trzeba zainstalować i uruchomić usługę:

sudo apt-get install mono-xsp4
xsp4 --nonstop &

Potem odpal skrypt i zobaczymy co się stanie :)
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-07 18:43:11 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
Jeszcze walczymy?
sudo apt-get install mono-xsp4
sudo apt install mono-xsp4
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
gtk-sharp2-gapi libglade2-0 libglib2.0-cil libglib2.0-cil-dev
Aby je usunąć należy użyć "sudo apt autoremove".
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
mono-xsp4
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.
8 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0 B/52,0 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 158 kB miejsca na dysku.
Prekonfiguracja pakietów ...
(Odczytywanie bazy danych ... 405855 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mono-xsp4_4.2-2.4_all.deb ...
Failed to stop mono-xsp4.service: Unit mono-xsp4.service not loaded.
invoke-rc.d: initscript mono-xsp4, action "stop" failed.
dpkg: błąd przetwarzania archiwum /var/cache/apt/archives/mono-xsp4_4.2-2.4_all.deb (--unpack):
podproces nowy pakiet mono-xsp4 skrypt pre-installation zwrócił kod błędu 5
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
/var/cache/apt/archives/mono-xsp4_4.2-2.4_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
--
szopen
szopen
2023-12-07 18:54:19 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
Jeszcze walczymy?
sudo apt-get install mono-xsp4
sudo apt upgrade
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt --fix-broken install", aby je naprawić.
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
monodoc-http : Wymaga: mono-xsp4 ale nie jest zainstalowany lub
mono-apache-server4 ale nie jest zainstalowany lub
mono-fastcgi-server4 ale nie jest zainstalowany
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt --fix-broken install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).

Zrobić tego fixa?
--
szopen
Nemrod
2023-12-07 19:32:54 UTC
Permalink
Post by szopen
Post by Nemrod
sudo apt install mono-xsp4
(...)
Failed to stop mono-xsp4.service: Unit mono-xsp4.service not loaded.
invoke-rc.d: initscript mono-xsp4, action "stop" failed.
dpkg: błąd przetwarzania archiwum
(...)
Nie ma co się z tym kaszanić. Usuń wszystkie pakiety z mono,
zaakceptuj autoremove, (sprawdź czy zadziała SMath*Appimage) i skompiluj
mono z źródła:

https://github.com/mono/mono

Więcej chyba już nie wymyślę :P
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-08 06:19:52 UTC
Permalink
Post by Nemrod
 > sudo apt install mono-xsp4
(...)
Failed to stop mono-xsp4.service: Unit mono-xsp4.service not loaded.
invoke-rc.d: initscript mono-xsp4, action "stop" failed.
dpkg: błąd przetwarzania archiwum (...)
Nie ma co się z tym kaszanić. Usuń wszystkie pakiety z mono,
No to jeszcze mi pomóż na koniec naprawić apt i pakiety :-)
Post by Nemrod
sudo apt remove mono-devel
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt --fix-broken install", aby je naprawić.
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
mono-complete : Wymaga: mono-devel (= 6.8.0.105+dfsg-3.3) ale nie zostanie zainstalowany
mono-xsp4-base : Wymaga: mono-devel ale nie zostanie zainstalowany
monodoc-http : Wymaga: mono-xsp4 ale nie zostanie zainstalowany lub
mono-apache-server4 ale nie zostanie zainstalowany lub
mono-fastcgi-server4 ale nie zostanie zainstalowany
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt --fix-broken install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).

--fix-broken tak samo się kończy, innymi słowy straciłem zdolność systemu do aktualizacji.

Co robić? Jak z tego wybrnąć?
--
szopen
Nemrod
2023-12-08 11:25:28 UTC
Permalink
Post by szopen
No to jeszcze mi pomóż na koniec naprawić apt i pakiety :-)
Obecnie stanęło na tym, że każde polecenie z apt kończy się tym samym
(...)
mono-fastcgi-server4 ale nie zostanie zainstalowany
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt --fix-broken
install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
--fix-broken tak samo się kończy, innymi słowy straciłem zdolność
systemu do aktualizacji.
Co robić? Jak z tego wybrnąć?
Spróbuj tego:

sudo apt --fix-missing update
sudo apt update
sudo apt install -f

Jeżeli nadal się kaszani, to:

sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg -l | grep ^..r
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq
sudo apt clean
sudo apt update
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-08 12:19:18 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
--fix-broken tak samo się kończy, innymi słowy straciłem zdolność systemu do aktualizacji.
Co robić? Jak z tego wybrnąć?
sudo apt --fix-missing update
sudo apt update
sudo apt install -f
Tu ostatnie polecenie się oczywiście wywaliło tak jak poprzednio pokazywałem
Post by Nemrod
sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg -l | grep ^..r
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq
Tu z kolei chyba miałem te dwa powyższe połączyć pipem? Bo to drugie polecenie wywala komunikat, że do remove potrzeba
nazwy pakietu, ale i tak nic nie zrobi bo to z grep nie zwraca niczego
Post by Nemrod
sudo apt clean
sudo apt update
A może by tak za pomocą dpkg wywalić to co do mono należy?
Wylistowałem, jest bardzo dużo różnych pakietów zaczynających się od libmono oraz dodatkowo te:

ii mono-4.0-gac 6.8.0.105+dfsg-3.3 all Mono GAC tool (for CLI 4.0)
ii mono-4.0-service 6.8.0.105+dfsg-3.3 all Mono service manager for CLI 4.0
iU mono-complete 6.8.0.105+dfsg-3.3 amd64 complete Mono runtime, development tools and all libraries
ii mono-csharp-shell 6.8.0.105+dfsg-3.3 all interactive C# shell
ii mono-devel 6.8.0.105+dfsg-3.3 all Mono development tools
ii mono-gac 6.8.0.105+dfsg-3.3 all Mono GAC tool
ii mono-mcs 6.8.0.105+dfsg-3.3 all Mono C# 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 compiler for CLI 2.0 / 4.0 / 4.5
ii mono-runtime 6.8.0.105+dfsg-3.3 amd64 Mono runtime - default version
ii mono-runtime-common 6.8.0.105+dfsg-3.3 amd64 Mono runtime - common files
ii mono-runtime-sgen 6.8.0.105+dfsg-3.3 amd64 Mono runtime - SGen
ii mono-utils 6.8.0.105+dfsg-3.3 amd64 Mono utilities
ii mono-xbuild 6.8.0.105+dfsg-3.3 all MSBuild-compatible build system for Mono
ic mono-xsp4 4.2-2.4 all simple web server to run ASP.NET 4.0 applications
ii mono-xsp4-base 4.2-2.4 all base libraries for XSP 4.0
ii monodoc-base 6.8.0.105+dfsg-3.3 all shared MonoDoc binaries
iU monodoc-http 4.2-3.1 all MonoDoc http based viewer
iU monodoc-manual 6.8.0.105+dfsg-3.3 all compiled XML documentation from the Mono project
--
szopen
Nemrod
2023-12-08 12:54:27 UTC
Permalink
Post by szopen
(...)
A może by tak za pomocą dpkg wywalić to co do mono należy?
Tak zrób. Zacznij od:

mono-xsp4
mono-devel
mono-complete
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-08 15:45:32 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
https://smath.com/en-US/Files/Download/H6hBX/SMathStudioDesktop.1_0_8348.x86_64.ubuntu-22_04.glibc2.35.AppImage
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Forms.XplatUI' threw an exception. --->
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Drawing.GDIPlus' threw an exception. --->
System.DllNotFoundException: libgdiplus.so.0 (...)
Czy jest sposób by to uruchomić?
U mnie na Kubuntu 22.04 działa. Tutaj widać, że brak libgdiplus.
sudo apt install libgdiplus
I jeszcze raz spróbuj odpalić. Daj znać czy pomogło.
Wyrżnąłem w końcu całe to mono nieszczęsne, choć nie było łatwe, bo wszystko było podepencjowane na krzyż i kupę czasu
się z tym kopałem, no ale nie ma już mono. Thx.
Post by Nemrod
mono
Polecenie 'mono' nie zostało znalezione, ale można je zainstalować za pomocą:
sudo apt install mono-runtime


I teraz mnie zastanowiło... bo w powyższym poście napisałeś, że Tobie ta apka startuje z tej paczki AppImage, a u mnie
nadal identyczny błąd jak tu opisany.
Czyli jak to działa? Ty masz defaultowo mono czy po prostu doinstalowałeś?
--
szopen
Nemrod
2023-12-08 16:34:21 UTC
Permalink
Post by szopen
I teraz mnie zastanowiło... bo w powyższym poście napisałeś, że Tobie ta
apka startuje z tej paczki AppImage, a u mnie nadal identyczny błąd jak
tu opisany.
Czyli jak to działa? Ty masz defaultowo mono czy po prostu doinstalowałeś?
Nie mam mono i nie planuję tego instalować :) Coś tam musi jeszcze
kolidować w tym twoim systemie. Zrób experyment: postaw na virtualce
tego samego linuxa co masz i tam tą apkę SMath*AppImage przetestuj
czy działa. Jeżeli na czystym systemie nie działa, to by znaczyło,
że to rzeczywiście działa tylko pod zalecaną wersją systemu.
--
Nemrod Vargardsson

Pwt 32,41 Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
42 Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
szopen
2023-12-08 18:35:18 UTC
Permalink
Post by Nemrod
Post by szopen
I teraz mnie zastanowiło... bo w powyższym poście napisałeś, że Tobie ta apka startuje z tej paczki AppImage, a u mnie
nadal identyczny błąd jak tu opisany.
Czyli jak to działa? Ty masz defaultowo mono czy po prostu doinstalowałeś?
Nie mam mono i nie planuję tego instalować :) Coś tam musi jeszcze
kolidować w tym twoim systemie. Zrób experyment: postaw na virtualce
tego samego linuxa co masz i tam tą apkę SMath*AppImage przetestuj
czy działa. Jeżeli na czystym systemie nie działa, to by znaczyło,
że to rzeczywiście działa tylko pod zalecaną wersją systemu.
Na czystym 23.10 nie działa. Ba, nawet na 22 nie działa, ale .10 a nie .04:

❯ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.10"
VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
VERSION_CODENAME=kinetic
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=kinetic
LOGO=ubuntu-logo
❯ ./SMathStudioDesktop.1_0_8348.x86_64.ubuntu-22_04.glibc2.35.appimage

Unhandled Exception:
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Forms.XplatUI' threw an exception. --->
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Drawing.GDIPlus' threw an exception. --->
System.DllNotFoundException: libgdiplus.so.0 assembly:<unknown assembly> type:<unknown type> member:(null)
at (wrapper managed-to-native)
System.Drawing.GDIPlus.GdiplusStartup(ulong&,System.Drawing.GdiplusStartupInput&,System.Drawing.GdiplusStartupOutput&)

Zatem jest niestety ściśle związane z wersją systemu, czyli być może glibc właśnie.
--
szopen
Loading...